MANIFESTACIONI TURIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

Sretenka Dugalić

Turizam je važan oslonac društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja zemlje. Strategije razvoja turizma uključuju faktore na koje društvo deluje kako bi što bolje iskoristilo prednosti, a neutralisalo probleme koje on stvara u domicilnim privredama. Kako su efektivnost i efikasnost cilj svakog privrednog subjekta, menadžment u turizmu ima zadatak da odgovori izazovima vremena i poveže davaoca usluga sa korisnicima tako da se postigne obostrano zadovoljstvo. Odlučivanje u turizmu je posebno složeno kada se manifestacije (kulturne, sportske…) održavaju u geografski zaštićenim područjima i nacionalnim rezervatima koje najviše privlače turiste. Kako kapaciteti turističke lokacije često ne zadovoljavaju potrebe konstantnog, ubrzanog rasta broja posetilaca, održivi razvoj postaje profesionalni izazov za menadžment turističke destinacije, a neretko je izvor velikih problema za organizatore putovanja i vlada pojedinih zemalja. Nedostatak resursa, zagađenost, bezbednost, brojni rizici… samo su neki od faktora koji mogu umanjiti dobit od turizma ili doprineti stvaranju gubitaka. U radu su istraženi neki aspekti strategija pomoću kojih se može ostvariti dobrobit za posetioce, organizatore i društvo u celini, u skladu sa dosegnutim stepenom ukupnog privrednog, društvenog i kulturnog razvoja. Ukazano je na nedoumice, probleme, kodekse i mere koji deluju na finalni proizvod kao vid angažovanja u procesu upravljanja kvalitetom u turizmu.

Keywords: kulturni turizam, sportski turizam, koristi i održivi razvoj, strategije za upravljanje manifestacionim turizmom


Preuzmi PDF: 07 Dugalic SRPSKI