RAZLIKE U BILATERALNOJ KOORDINACIJI IZMEĐU DEČAKA I DEVOJČICA PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Borko Katanić, Predrag Ilić, Aleksandar Stojmenović, Lora Kostić, Manja Vitasović

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde razlike u bilateralnoj koordinaciji između dečaka i devojčica prvog razreda osnovne škole. Uzorak je činilo 30 učenika prvog razreda osnovne škole, odnosno deca uzrasta od sedam godina ± šest meseci. Deca su podeljena u dve grupe na dečake (14) i devojčice (16). Nivo bilateralne koordinacije kod dece procenjen je primenom podtesta Bilateralna koordinacija (sedam varijabli) koji su deo baterije motoričkih testova BOT-2 - the Bruininks-Oseretsky test of Motor Proficiency. Dati testovi se koriste kao standardizovana mera nivoa motoričkih sposobnosti kod dece. Dobijeni podaci obrađeni su u statističkom programu SPSS 19, a za utvrđivanje razlika u bilateralnoj koordinaciji korišćen je neparametrijski Mann-Whitney U test. Nakon obrade podataka uočeno je da postoje razlike u bilateralnoj koordinaciji između dečaka i devojčica,ali da one nisu statistički značajne. Za pouzdanije rezultate i samim tim potpunije zaključke, neophodno je izvršiti testiranja na većem uzorku dece.

Keywords: koordinacija, bilateralna koordinacija, BOT-2 test, deca


Preuzmi PDF: 02 Katanic SRPSKI