UZROCI NEPRAVILNOG DRŽANJA TELA DECE I MOGUĆNOST PREVENCIJE

Marta Dedaj

Savremen način života koji karakteriše nedovoljno kretanje najčešeće dovodi do nepravilnog držanja tela. Deca i mladi sve manje fizički vežbaju, a sve više vremena provode u pasivnim položajima sedenja i ležanju. Takve navike ih udaljavaju od prirodnih potreba za kretanjem (hipokinezija) i bitno smanjuju većinu fizičkih i funkcionalnih sposobnosti. Postavlja se pitanje zašto veliki broj dece sedi s tako lošim držanjem tela? Navika je jedan od glavnih razloga, ali ne i jedini faktor lošeg držanja tela prilikom sedenja. U radu se posebno razmatraju ambijentalni faktori koji mogu da ukažu na uzroke nepravilnog držanja tela, a javljaju se u periodu školovanja: višečasovno sedenje u školskim klupama, velik broj nastavnih časova, kratki odmori, nefunkcionalan i neprilagođen nastavni nameštaj, nedovoljna osvetljenost radne površine, težina školske torbe i nepravilan način nošenja školske torbe. Zbog uticaja različitih faktora: porodice, predškolske ustanove, škole i drugih u formiranju pravilnog držanja tela, potrebno je od najranijeg uzrasta stvoriti sistem preventivnih mera koji obuhvata i vaspitni rad sa decom. Prevencijom se ne utiče samo na uspeh u nastavi, već i na promenu odnosa prema sebi, vršnjacima i drugim osobama, što doprinosi razvoju pozitivnih osobina i karakteristika ličnosti i njene uspešne socijalizacije.

Keywords: uzroci nepravilnog držanja tela, deca, prevencija


Preuzmi PDF: 06 Dedaj SRPSKI