SPORT NAUKA I PRAKSA VOL.2, No5, 2012

Naučni časopis SPORT – NAUKA I PRAKSA, osnovan 2009. godine odlukom Nastavnog veća Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda

ISSN:

1821-2077

Izdavač:

Visoka sportska i zdravstvena škola - Beograd

Periodičnost:

Polugodišnje

Izdanje:

Štampano izdanje

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Ljubiša Lazarević

Urednik:

Mr Ana Krstić, Visoka sportska i zdravstvena škola

Uređivački odbor:

Aleksandar Milojević Aleksandar Naumovski Miladin Radisavljević Nebojša Arsenijević Dane Korica Igor Jukić Frank Dick Nenad Živanović Joanis Kafentarakis Cristos Kolais Slobodan Živanić Milivoje Karalejić Mirjana Petković Nenad Dikić Nenad Havelka Nenad Trunić Marijana Mladenović Radenko Krulj Saša Jakovljević Zlatko Ahmetović Dušan Perić Sretenka Dugalić Branislav Pokrajac