SPORT NAUKA I PRAKSA VOL.6, No1&No2, 2016

Naučni časopis SPORT – NAUKA I PRAKSA, osnovan 2009. godine odlukom Nastavnog veća Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda

ISSN:

1821-2077

Izdavač:

Visoka sportska i zdravstvena škola - Beograd

Periodičnost:

Polugodišnje

Izdanje:

Štampano izdanje

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Ljubiša Lazarević

Urednik:

Dr Ana Krstić, prof. Visoka sportska i zdravstvena škola

Uređivački odbor:

Aleksandar Milojević Aleksandar Naumovski Božidar Otašević Branko Bošković Cristos Kolais Dane Korica Dušan Perić Elizabeta Ristanović Goran Rađen Joanis Kafentarakis Lenče Aleksovska Veličkovska Ljudmila Bogdanova Marijana Mladenović Miladin Radisavljević Milivoje Karalejić Mirjana Petković Nebojša Ilić Nenad Dikić Nenad Trunić Nikoleta Alexandrescu Radenko Krulj Saša Jakovljević Simeon Jordanov Sretenka Dugalić Zlatko Ahmetović