SPORT NAUKA I PRAKSA VOL.9, No1, 2019

Naučni časopis SPORT – NAUKA I PRAKSA osnovan je 2009. godine odlukom Nastavnog veća Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda

Izdavač:

Visoka sportska i zdravstvena škola - Beograd

Datum izdanja: Jun 2019.

Vrsta izdanja:

Elektronski časopis

Periodičnost:

Polugodišnje

Glavni i odgovorni urednik:

Dr Ana Krstić, prof. Visoka sportska i zdravstvena škola

Urednik:

Prof. dr Marijana Mladenović, Visoka sportska i zdravstvena škola

Uređivački odbor:

Božidar Otašević, Branko Bošković, Drago Cvijanović, Dušan Perić, Elizabeta Ristanović, Goran Rađen, Jovan Šurbatović, Lenče Aleksovska Veličkovska, Marija Zegnal Koretić, Miladin Radisavljević, Milivoje Karalejić, Miodrag Jevtić, Mirjana Petković, Nebojša Ilić, Nenad Dikić, Nenad Havelka, Nenad Trunić, Nevenka Kregar Velikonja, Nicoleta Alexandrescu, Olga Vasović, Saša Jakovljević, Simeon Jordanov, Snežana Lazarević, Toplica Stojanović, Zlatko Ahmetović, Zoran Gajić