ELEMENTI AIKIDOA PRIMENJIVI U SAMOODBRANI

Srđan Milosavljević, Aleksandar Ivanovski, Predrag Lazarević, Lazar Živković

Rad ukazuje na mogućnost primene određenih elemenata aikidoa prvenstveno poluga u samoodbrani. Specifičnosti pojedinih elemenata aikidoa omogućavaju njihovu implementaciju u samoodbrambene svrhe. Pravilno izvođenja aikido elemenata u tehničkom pogledu bitan je preduslov za njihovu efikasnost u samoodbrambenom smislu. Dobro ovladavanje, kada je u pitanju izvođenje pojedinačnih aikido elemenata, neophodno je kako bi se isti kvalitetno povezali u smislenu celinu tj. kombinaciju koja će predstavljati adekvatan odgovor u određenoj problemskoj situaciji. Iz tog razloga insistiranje na što kvalitetnijem izvođenju svakog pojedinačnog elementa aikidoa sasvim sigurno vodi ka povećanju šanse za njegovu efikasnu i svrsishodnu primenu u samoodbrani.

Keywords: aikido, samoodbrana, tehnike, poluge, napad, hvat


Preuzmi PDF: 05 Milosavljevic SRPSKI