SPORT NAUKA I PRAKSA VOL.12, No1, 2022

Naučni časopis SPORT – NAUKA I PRAKSA osnovan je 2009. godine odlukom Nastavnog veća Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda

Izdavač:

Visoka sportska i zdravstvena škola - Beograd

Datum izdanja: Juni 2022.

Vrsta izdanja:

Elektronski časopis

Periodičnost:

Polugodišnje

Glavni i odgovorni urednik:

Dr Ana Krstić, prof. Visoka sportska i zdravstvena škola

Urednik:

-

Uređivački odbor:

Prof. dr Aleksandar Gadžić - Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

Dr Branko Bošković, prof. - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Dr Divna Kekuš, prof. - Visoka zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Dr Dragana Drljačić, prof. - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Prof. dr Drago Cvijanović - Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Dr Dubravko Marić, viši predavač - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Prof. dr Dušan Perić - Fakultet za sport i turizam – TIMS, Novi Sad, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, Srbija

Prof. dr Elizabeta Ristanović – Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerzitet odbrane u Beogradu, Srbija

Prof. dr sc. med. Goran Rađen – Opšta bolnica MediGroup, Beograd, Srbija

Dr Jovan Šurbatović, prof. - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Prof. dr Lenče Aleksovska-Veličkovska – Fakultet za fizičko vaspitanje, sport i zdravlje, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodije”, Skoplje, Makedonija

Dr Marija Zegnal Koretić, viši predavač – Međimursko veleučilište u Čakovcu, Hrvatska

Dr Marijana Mladenović, prof. - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Prof. dr Milivoje Karalejić – Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Prof. dr Miodrag Jevtić - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Dr Nebojša Ilić, viši predavač - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Prof. dr sc. med. Nebojša Knežević - Medicinski fakultet Univerziteta u Ilinoisu, Čikago, SAD

Prof. dr Nenad Dikić - Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

Prof. dr Nenad Stojiljković – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija

Prof. dr Nenad Trunić - Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

Doc. dr Nevenka Kregar Velikonja – Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet u Novom mestu, Slovenija

Prim. dr sc. med. Olga Vasović – Opšta bolnica Euromedik, Beograd, Srbija

Dr Predrag Lazarević, prof. - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Prof. dr Saša Jakovljević - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Dr Snežana Lazarević, prof. - Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija

Prof. dr Toplica Stojanović – Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mr Zoran Gajić – Odbojkaški savez Srbije, Beograd, Srbija