NOTACIONA ANALIZA FUDBALSKE UTAKMICE LIGE EVROPE MALMӦ FF - CHELSEA FC

Predrag Lazarević, Srđan Milosavljević, Slavko Petrović

Svrha korišćenja notacione analize je prikupljanje što većeg broja podataka u vezi sa sposobnostima i karakteristikama pojedinih igrača, ali i kompletne ekipe. Na ovaj način uz korišćenje prikupljene baze podataka, treneri objektivno mogu donositi odluke o načinu igre pojedinih igrača i cele ekipe. Analizirana je utakmica FF Malmӧ i FC Chelsea, odigrana u okviru šesnaestine finala Lige Evrope. Ukupan rezultat utakmice bio je 1:2 za Chelsea. Skauting analiza notacijom je odrađena u programu koji se zove Pinacle studio 15. Analizirane su napadačke akcije, od momenta kada ekipa dođe u posed lopte. Aktivnosti igrača su beležene sistemom notacije. Ukupno je praćeno 30 elemenata napadačke taktike. Izdvajamo posed lopte (66/34), ukupan i ukupno tačan značajno veći broj dodavanja (781/321; 741/265), udarac na gol unutar šesnaesterca (4/1) i veći procenat uspešno izvedenih driblinga u igri 1:1 (68, 75/50) kao značajne faktore ostvarenja pozitivnog rezultata u korist FC Chelsea. Iz svega analiziranog se može naslutiti način igre FF Malmӧ, kao i način na koji se protiv ovakve igre treba postaviti, što i jeste prevashodni cilj i razlog sprovođenja notacione analize.

Keywords: notaciona analiza, skauting, tehnička i taktička procena, analiza kretanja, fudbal


Preuzmi PDF: 04 Lazarevic SRPSKI