SPORT NAUKA I PRAKSA VOL.3, No2, 2013

Naučni časopis SPORT – NAUKA I PRAKSA osnovan je 2009. godine odlukom Nastavnog veća Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda

Izdavač:

Visoka sportska i zdravstvena škola - Beograd

Datum izdanja: Decembar 2013.

Vrsta izdanja:

Štampano izdanje

Periodičnost:

Polugodišnje

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Ljubiša Lazarević

Urednik:

Mr Ana Krstić, Visoka sportska i zdravstvena škola

Uređivački odbor:

Aleksandar Milojević Aleksandar Naumovski Miladin Radisavljević Nebojša Arsenijević Cristos Kolais Dane Korica Igor Jukić Frank Dick Nenad Živanović Joanis Kafentarakis Cristos Kolais Slobodan Živanić Milivoje Karalejić Mirjana Petković Nenad Dikić Nenad Havelka Nenad Trunić Nikoleta Alexandrescu Radenko Krulj Saša Jakovljević Sretenka Dugalić Zlatko Ahmetović Dušan Perić