ZDRAVSTVENI FITNES

Nina Stojadinović, Sead Malićević

O primeni fizičke aktivnosti u prevenciji oboljenja mnogo je rečeno i sada postoji dovoljno dokaza da dozirana fizička aktivnost može da doprinese sprečavanju brojnih oboljenja. Međutim, na polju primene fizičke aktivnosti u direktnom lečenju ispoljenih oboljenja, iako postoji mnogo dokaza, nema mnogo iskustava, niti sistemskih rešenja, čak i u najrazvijenijim državama sveta. Ipak, u nekim zemljama u svetu se poslednjih godina od strane lekara propisuje dozirana fizička aktivnost sa svrhom kontrolisanja ili lečenja mnogih hroničnih nezaraznih oboljenja. Sprovođenje takvih programa zahteva striktnu primenu, a ponekad i odgovarajuću opremu i uslove. Dakle, lekar propisuje program koji treba da se i adekvatno sprovodi, pa otud potreba da se neki zdravstveni radnici, ali i fitnes treneri, obuče i opreme za konkretnu realizaciju predloženih zdravstvenih programa. Tako je nastao zdravstveni fitnes, novi trend u fitnesu kojim se povezuje rad zdravstvenih radnika i fitnes trenera. Zdravstveni fitnes nije usmeren na ostvarenje sportskih rezultata i forme već na prevenciju oboljenja, očuvanje zdravlja, smanjivanje štetnih posledica rada, smanjivanje posledica nekih oboljenja i, naročito, lečenje određenih oboljenja

Keywords: fitnes, zdravstveni fitnes, lečenje hroničnih nezaraznih oboljenja, prevencija oboljenja


Preuzmi PDF: ZDRAVSTVENI FITNES