PROPRIOCEPCIJA I POSTURA

Snežana Milićev, Kristina Vukušić

S aspekta ekonomičnosti modela, zauzimanje i održavanje pravilnog posturalnog stava podrazumeva efikasan rad antigravitacionih mišića uz smanjenje opterećenja kičmenog stuba. Kako bi se pravovremeno korigovala nepravilna i konsolidovala pravilna psihomotorna šema, te održala stabilnom u promenljivim uslovima delovanja sile zemljine teže, neophodno je poznavanje složenog uticaja mišićne aktivnosti na posture. Održavanje pravilne posture nije samo mehanički fenomen obrtnih momenata težine i mišićne kontrakcije, već je bitno i razvijanje svesti o položaju pojedinih zglobova kao i osećaj o stepenu napetosti mišića. Zbog postojanja mišićne slabosti selektivnih mišića i adaptabilnog skraćenja određenih mišića nastaju kompenzatorni pokreti koji su neželjeni i koji remete psihomotornu šemu pokreta. Vežbe selektivnog jačanja i istezanja su neizostavne, ali nisu dovoljne u korektivnom tretmanu. Da bi se postigao stabilan i pravilan posturalni status potrebno je istaći uticaj propriocepcije kao sastavnog dela u konsolidaciji telesnog osećaja pravilnog držanja. Kroz aktivnost uvežbavanja pri zauzimanju aktivnog posturalnog stava na stabilnoj podlozi, otvorenih, a potom zatvorenih očiju, stiče se adekvatan telesni osećaj. Kasnije se unapređuje zauzimanjem i održavanjem posturalnog stava na nestabilnoj podlozi, kao i kroz funkcionalno učenje pokreta. S praktičnog aspekta, primenom terapijskih vežbi, pravovremenim uočavanjem i korekcijom šeme pokreta i položaja koji se javljaju kroz uticaj izmenjene mišićne aktivnosti, neophodan je individualni pristup pacijentu

Keywords: telesni osećaj, kompenzatorni pokreti, propriocepcija, posturalni stav


Preuzmi PDF: PROPRIOCEPCIJA I POSTURA