SISTEMI OCENJIVANJA U SPORTSKOM PLESU

Marija Prelević

Sportski ples spada u kategoriju konvencionalnih sportova, čiju osnovu čine kretne strukture usklađene sa nekim estetskim kriterijumom. Takmičarski rezultat u sportskom plesu zavisi od ocena koje prema utvrđenom protokolu daju kvalifikovane sudije, te kao takav zavisi od ekspertskih procena. Neizbežan faktor subjektivnosti utiče u postupku ocenjivanja, što može u značajnoj meri da utiče na konačan plasman takmičara. Od organizovanja plesa kao sporta do današnjih dana, metodi i sistemi procenjivanja su se menjali, dopunjavali, usavršavali, s ciljem objektivnijeg sagledavanja i ocenjivanja nastupa

Keywords: sportski ples, plesni par, ocenjivanje, plesno takmičenje


Preuzmi PDF: OCENJIVANJE U SPORTSKOM PLESU