NEKI POKAZATELJI MORFOLOŠKOG I MOTORIČKOG PROSTORA SLEPIH I SLABOVIDIH UČENIKA

Romana Romanov, Marija Zegnal Koretić, Branislava Garunović

Fizička aktivnost je značajan faktor u prevenciji zdravlja, i jedan je od preduslova dobrog rasta i razvoja deteta. Kod dece koja imaju neke smetnje i odstupanje od optimalnog rasta i razvoja, primena telesne vežbe je često ključna aktivnost. Uprkos svim benefitima, učešće dece sa oštećenjem vida u fizičkim aktivnostima i programiranom telesnom vežbanju je ipak ograničeno. Strah od povrede, jedan je od razloga zbog kojeg se slepa i slabovida deca znatno manje kreću, bojažljiva su pri primeni nove vežbe, te tako slabije stiču i usvajaju različite obrasce motoričkog ponašanja i motoričkih sposobnosti. Razvoj motoričkih sposobnosti realizuje se kroz sportske aktivnosti i nastavnim procesom koji je definisan programom predmeta fizičko vaspitanje. Da bi pratili promene u biološkom rastu i razvoju, te razvoju motoričkih sposobnosti, neophodno je identifikovati osnovne pokazatelje u morfološkom i motoričkom prostoru. Stoga je cilj ovog rada da se na osnovu nekih morfoloških i motoričkih pokazatelja kod slepih i slabovidih učenika, utvrdi stanje biološkog rasta i razvoja i razvoj motoričkih sposobnosti, a u odnosu na stepen oštećenja vida

Keywords: morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, slepi i slabovidi učenici


Preuzmi PDF: SLEPI I SLABOVIDI UCENICI