METODSKI PRISTUP RAZVOJU BRZINSKO-EKSPLOZIVNIH SPOSOBNOSTI U KOŠARCI

Nenad Trunić, Marijana Mladenović

U ovom radu je objašnjen značaj razvoja brzinsko-eksplozivnih sposobnosti kod mladih košarkaša. Pored toga izvršen je prikaz karakteristika treninga, dati su osnovni principi i metodske napomene za trening u trouglu brzina, agilnost i eksplozivnost. Tendencije antropološkog razvoja dece su potpuno kompatibilne sa ciljevima rada na razvoju brzinsko-eksplozivnih sposobnosti, što potvrđuje prikaz senzitivnih faza za razvoj i principa koji se odnose na dugoročan program njihove primene u trenažnoj tehnologiji. Takođe je dat akcenat na verifikovanje značaja razvoja ovih karakteristika mladih košarkaša, kao osnove za kvalitetno kondiciono, tehničko-taktičko i situaciono ispoljavanje u godinama očekivanja maksimalnih sportskih dostignuća. Na taj način je izvršen prikaz osnovnih karakteristika treninga brzine, agilnosti i eksplozivnosti, kao primer optimalnog načina treniranja mladih košarkaša.

Keywords: brzina, agilnost, eksplozivnost, košarka


Preuzmi PDF: BRZINSKO-EKSPLOZIVNE-SPOSOBNOSTI