CENE KAO ELEMENT MARKETING MIKSA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Milan Gašović

Cene kao element marketing miksa sportskih organizacija moraju biti razmatrane u kontekstu ostala tri elementa: sportske ponude (proizvoda), distribucije (mesta) i promocije. Marketing stručnjaci u sportskim organizacijama, prilikom formiranja cena svoje sportske ponude (proizvoda), moraju polaziti od kompleksnosti te ponude. Pri tom će se razmatrati percepcije sportskog auditorijuma (publika, mediji, sponzori, oglašivači, agenti konkurentskih klubova, itd.), koje se odnose na različite nivoe sportske ponude kao što su: doživljaj, događaj, rezultat, imidž i brend. Poznata su tri metoda formiranja cena: interni, eksterni i kombinovani. Na utvrđivanje cena će uticati i vlasnički karakter sportskih organizacija, koje mogu biti javne i privatne, profitne i neprofitne, itd. Postoje razne varijacije iskazivanja cena na sportskom tržištu: cene ulaznica, cene transfera igrača u druge klubove, cene nagrada za osvojene trofeje, cene prava TV prenosa utakmica, cena ugovora o sponzorstvu, cene zakupa prostora za oglašavanje u sportskim objektima, cene prenosa prava korišćenja sportskog brenda, cene članskih karata, cene usluga instruktora, cene iznajmljivanja prostora za treninge, itd

Keywords: cene, marketing miks, sportska ponuda (proizvod), sportski auditorijum, ciljevi, faktori i metodi formiranja cena


Preuzmi PDF: ELEMENT-MARKETING-MIKSA