PERCEPCIJA SPORTISTA O POSTOJANJU MOBING PONAŠANJA U SPORTSKIM KLUBOVIMA

Snežana Lazarević, Ana Krstić, Maja Sobek

Mobing, kao vrlo rasprostranjena negativna društvena pojava, predstavlja jedan od ključnih stresova radnog okruženja. Cilj ovog istraživanja je da utvrdi postojanje nekih od oblika mobing ponašanja u sportskim organizacijama, odnosno u njenom proizvodnom delu u čijem fokusu je najkritičniji ljudski resurs - sportisti svih kategorija. Slučajnim uzorkom sportskih klubova i posebno strukturiranim upitnikom, sportisti ispitanici (N= 250) iznosili su stavove o vrstama maltretiranja, uznemiravanja i pritisaka njihove najbliže okoline. Rezultati su potvrdili postojanje nekih oblika mobing ponašanja na ispitivanom uzorku sportista onih za koje se pretpostavlja da mogu značajno da utiču na zdravlje i razvoj mladih sportista (pritisak da se trenira preko mere izdržljivosti čime se može ugroziti zdravlje sportiste, seksualno uznemiravanje sportistkinja i osećaj psiho-fizičkih problema kao posledice ovakvih oblika ponašanja).

Keywords: oblici mobing ponašanja, zdravlje, sportisti, pol


Preuzmi PDF: MOBING-U-SPORTSKIM-KLUBOVIMA