ANALIZA KARATE TEHNIKA KOJE SE IZVODE NOGAMA

Radomir Mudrić, Miloš Mudrić, Velizar Ranković

Karate se danas praktikuje u tri oblika i to: kao sportska disciplina, kao veština samoodbrane i u rekreativno zdravstvenom obliku. Bez obzira na oblik praktikovanja, mesto i ulogu, tehnike koje se izvode nogama su veoma značajne. Karate je danas prevashodno savremena sportska disciplina u kojoj je dominatan napad i gde se nožne tehnike izdvajaju u bodovnom smislu (poentiranje nogama se više boduje od tehnika koje se izvode rukama). U radu je izvršena analiza tehnika koje se izvode nogama sa više aspekata. Nožne tehnike su predstavljene sa metodičkog aspekta sa kratkim metodskim uputstvom koji bi bio značajan u obuci. Zatim kratkom mišićnom analizom, sa osvrtom na sve značajne i relevantne mišićne grupe koje učestvuju u pokretu. Takođe, definisani su tehničkih elementi koji su značajni u izvođenju i primeni nožnih tehnika. Tehnike su predstavljene kao strukturalni elementi samog napada, sa vremenskim dimenzijama i procesima koji ih opisuju. Ovaj značajni segment rada afirmiše naučno - istraživački pristup problemu karatea, ali i borenju uopšte i predstavljen je rezultatima istraživanja u ovoj oblasti. Tretirane tehnike su i ilustrovane adekvatnim slikama - crtežima, shemama i tabelama koje ih prate, ali i nadopunjuju tekst

Keywords: karate, metodika obuke, struktura, vremenska dimenzija, istraživački rad


Preuzmi PDF: KARATE-TEHNIKA