ZNAČAJ IGRE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA REALNOM AIKIDOU

Jovana Spasović, Jovan Spasović, Radojica Spasović

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 20 ispitanika. Ispitanike su činila deca predškolskog uzrasta starosti 4-6 godina, apsolutni početnici u realnom aikidou. Cilj istraživanja je utvrđivanje uticaja igre u procesu obučavanja tehnika polaganja za žuti pojas u realnom aikidou. Jedna grupa ispitanika u periodu od tri meseca nije upražnjavala specifične igre u glavnom delu treninga, dok su kod druge grupe ispitanika specifične igre predstavljale sastavni deo glavnog dela treninga. Predmet istraživanja je programirani trenažni proces u kome specifične igre kao eksperimentalni faktor imaju važnu ulogu u procesu obučavanja tehnika programa za polaganje kod dece uzrasta 4-6 godina. Kvalitet realizacije tehnika kao proizvod okolnosti tokom obučavanja procenjivan je ekspertskom ocenom. Ocenjivani su ocenama od 5 do 10 od strane tročlane komisije sastavljene od majstora realnog aikidoa. Statističkom analizom utvrđeno je da postojanje statistički značajne razlike po pitanju kvaliteta realizacije tehnika između grupe koja je upražnjavala specifične igre u glavnom delu treninga i grupe koja nije upražnjava igru, što je prvo navedenoj grupi dalo prednost u odnosu na grupu koja nije upražnjavala igru. Zbog svega navedenog sa sigurnošću se može zaključiti da specifične igre imaju značajnu i pozitivnu ulogu prilikom obučavanja tehnika u realnom aikidou kod dece uzrasta 4-6 godina i da bi trebalo da predstavljaju sastavni deo trenažnog procesa.

Keywords: igra, deca, realni aikido, predškolski uzrast


Preuzmi PDF: IGRE-U-REALNOM-AIKIDOU