ISTOČNJAČKI MISTICIZAM U DŽUDOU, KARATEU I AIKIDOU

Nikola Mijatov

Japanske borilačke veštine stekle su značajnu popularnost i proširile se svuda po svetu. Omiljena su rekreacija, ali i profesija milionima vežbača. Međutim, upravo te veštine, u radu razmatrane – džudo, karate i aikido, u sebi nose tradiciju i kulturu tog podneblja. Ključno je pitanje jesu li one oslobođene svoje mistične, uistinu religijske prošlosti i same drevne prakse, u vidu filozofije, ali i metoda treninga. Rad kritički sagledava ideje osnivača navedenih veština: Džigoro Kana, Ginčin Funakošia i Moriheia Uešibe i analizira u kolikoj meri su same njihove ideje i ciljevi veštine opterećeni istočnjačkim misticizmom, pre svega u vidu Zen Budizma i Šintoizma. Osim toga analizirana je i literatura istaknutih domaćih majstora veština ne bi li se sagledalo da li se od prakse osnivača odustalo ili verno nastavilo. Džudo se pokazao u potpunosti sekularan dok je sa karateom i aikidom situacija kompleksnija. Funokoši je zagovarao upravo moderne metode treninga, put koji je praktikovan od većine majstora te veštine, dok su se pojedini vraćali na stariju praksu: mistične, iracionalne pristupe veštini, ali i svakodnevnom treningu. S druge strane, u svojoj suštini, aikido predstavlja religiju a sam Uešiba njenog proroka. Čitava veština podređena je konačnom, u potpunosti religijskom cilju. Ipak sagledavanjem domaćih autora, uviđa se da se od navedene prakse odustalo, tj. orijentisanost je dominantna na praktični deo aikidoa kao veštine. Ipak, moguće je naći i domaće autore koji verno prate put Uešibe i njegovu filozofiju u potpunosti prihvataju. Rad nastoji da ukaže na značaj ovog problema, koji ne samo da zadire u filozofije ovih veština, pre svega u vidu definisanja “krajnjeg cilja” same veštine, već svoj uticaj proteže i na metode treninga. Za svakoga vežbača značajno je da zna da li njegov trener, ili “sensei”, veštini prilazi i nastoji da je propagira kao vid rekreacije, sa modernim metodama treninga ili preovladava mistični pristup treningu sa religijskim primesama

Keywords: džudo, karate, aikido, borilačke veštine, misticizam


Preuzmi PDF: ISTOCNJACKI-MISTICIZAM