ZNAČAJ SELEKCIJE U KOŠARCI

Nenad Trunić, Marijana Mladenović

Selekcija za vrhunska košarkaška dostignuća podrazumeva precizno definisane ciljeve, kriterijume, vremenske periode i načine realizacije. Identifikacija talenata je prvi korak u procesu planiranja, programiranja i realizacije selektivnih i trenažnih procesa. Kriterijumi selekcije su multidisciplinarno uslovljeni i moraju pokrivati kompletan antropološki prostor košarkaša. Za vrhunsku košarku su od presudnog značaja morfološka građa tela, genetska predisponiranost, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, specifične tehničko-taktičke sposobnosti, psihološko-sociološke karakteristike i kompleksne sposobnosti košarkaša, kao sinteza svih navedenih. Složenost procesa identifikacije talenata i definisanja kriterijuma selekcije implikativno nameće potrebu za uključivanjem stručnjaka određenih profila: košarkaški treneri (stručnjaci za fizičku, tehničku, taktičku pripremu), lekari različitih specijalnosti, biomehaničari, kineziolozi i psiholozi. U ovom radu prikazani su ciljevi selekcije, postupci identifikacije talenata i subjekti realizacije

Keywords: selekcija, košarka, identifikacija talenata


Preuzmi PDF: SELEKCIJA-U-KOSARCI