ANALIZA TEHNIKE “DZIU VAZA”

Srđan Milosavljević, Dragan Matavulj, Predrag Lazarević, Jovana Spasović

Dziu vaza jedna je od najsloženijih kretnih struktura koje se uče u realnom aikidou. Podrazumeva izbegavanje napada od više napadača veoma složenim kombinacijama tehnika kretanja. Tokom izvođenja džiu vaze teži se narušavanju ravnoteže napadača. Kao i u realnom aikidou, džiu vaza postoji i u tradicionalnom aikidou, ali se njihove tehnike izvođenja u mnogome razlikuju. Za primarnu formu zaslužan je soke Ljubomir Vračarević, dok je za model džiu vaze koji je opisan u ovom radu, zaslužan Radojica Spasović, majstor realnog aikidoa 9. Dan. Džiu vaza se sa manjim modifikacijama koristi kao model izbegavanja kako od dva, tako i od većeg broja napadača. Zbog jednostavnijeg shvatanja složenih kretnih struktura prikazan je model izbegavanja od dva napadača, a džiu vaza je podeljena u dva dela. Takav model pored onoga koji se brani, podrazumeva i prisustvo dva napadača. Kako bi šema izvođenja bila jasnija sva tri vežbača se nalaze na rastojanju od jednog koraka čineći jednakostranični trougao.

Keywords: izbegavanje, napad, kretanje, realni aikido, dziu vaza, destabilizacija


Preuzmi PDF: ANALIZA-TEHNIKE-DZIU-VAZA