RАZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA I UČENICA ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Aleksandar Gadžić, Vladan Marković

Motoričke sposobnosti učenika osnovne škole često su predstavljale predmet istraživanja u fizičkoj kulturi. Između ostalog, autori su se bavili i razlikama između učenika i učenica različitog uzrasnog doba u motoričkim sposobnostima. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde razlike u motoričkim sposobnostima između učenika i učenica šestog razreda osnovne škole. Uzorak ispitanika u ovom istraživanju činila su 124 ispitanika šestog razreda osnovne škole (66 dečaka prosečne starosti 12,91 i 58 devojčica prosečne starosti 12,86 godina. Primenjeno je 12 motoričkih testova za procenu sledećih motoričkih sposobnosti: preciznost, ravnoteža, koordinacija, brzina, fleksibilnost i snaga. Na osnovu rezultata kanoničke diskriminativne analize došlo se do saznanja da postoje statistički značajne razlike između ispitivanih grupa u motoričkim sposobnostima. Dečaci su bili uspešniji na testovima za procenu snage, preciznosti, koordinacije celog tela i brzine alternativnih pokreta nogom. Devojčice su bile dominantnije u ispoljenoj fleksibilnosti i brzini alternativnih pokreta rukom. Na jednom testu ravnoteže bolje rezultate su imali dečaci, a na drugom devojčice, tako da se to može posmatrati kao ujednačen rezultat u ovoj sposobnosti. Dobijeni rezultati uglavnom odslikavaju prirodni tempo razvoja motoričkih sposobnosti s obzirom na pol i ukazuju na podudarnost sa senzitivnim periodima za ispoljavanje određenih sposobnosti u odnosu na pol ispitanika.

Keywords: motoričke sposobnosti, dečaci, devojčice, osnovna škola


Preuzmi PDF: RAZLIKE-U-MOTORICKIM-SPOSOBNOSTIMA