POREDBENI MULTIFAKTORSKI TA-TE ELEMENTI ŽENSKIH RUKOMETNIH REPREZENTACIJA SRBIJE I BRAZILA NA ODRŽANOM 21. SVETSKOM PRVENSTVU 2013. GODINE

Vladimir Živanović

Cilj ovog naučnog rada, jeste u prevashodnom uvrđivanju i numeričkoj predstavci - kakvog i kolikog obima, se u modernom evropskom i svetskom rukometu ispoljavaju razlike uspešnih i neuspešnih odbrana, kao i niza drugih pratećih faktora, koji su sveukupno prezentovani kroz sisteme zona, kompleksnih kombinacija, posedovanja igrača više i manje.., odnosno odbrana golmana, organizovanja kontri i polukontri, šuteva sa 7 metara, itd. Analizom je obuhvaćeno pet ključnih utakmica u borbi za medalje na 21. Svetskom rukometnom prvenstvu za žene, koje je održano 2013. godine u Srbiji. Posmatrane su po tri utakmice reprezentacije Srbije i Brazila, odigrane u prvoj fazi takmičenja, četvrtfinalnom rasporedu i finalnoj predstavi. Izvršenom analizom navedenih taktičko-tehničkih elemenata, dobijeni su sledeći rezultati: najveća zastupljenost kod obe reprezentacije je nađena u varijabli uspešnih odbrambenih formacija 6:0 (UOF 6:0) vrednosti 20.33 Srbije i 12.66 Brazila, potom kod uspešnih odbrambenih formacija 5:1 (UOF 5:1) vrednosti 9.33 Srbije i 12.33 Brazila, dok je neuspešnih odbrambenih formacija najviše bilo u varijabli (NOF 6:0) vrednosti 9.66 Srbije i 6.33 Brazila. Analizirane reprezentacije su, dakle u najvećem obimu, uspešno koristile „duboke sisteme zona“ pri odbrani svoga gola, uz značajan broj pogrešaka istih. U ostalim značajnim faktorima uspešnog rezultata, nađene su razlike u varijablama uspešnih i neuspešnih odbrana golmana, pa je kod Srbije (UOG) iskazana vrednošću 22.66, a kod Brazila 18.66, dok je u (NOG) vrednost bila jednaka i iznosila je 23. Razlike aritmetičkih sredina posmatranih varijabli prikazane su t-testom, na nivou značajnosti p<0.05, a pokazatelji značajnih razlika, ukupno uspešno-neuspešnih kombinovanih odbrana 5+1 (UUNKO 5+1) su bile u vrednosti 0.04, dok se u ostalim varijablama upoređivane razlike aritmetičkih sredina statistički signifikantno nisu razlikovale. U varijabli ukupno uspešno-neuspešnih odbrambenih formacija 6:0 (UUNOF 6:0) t-test je imao vrednost 0.10 ukupno uspešno-neuspešnih organizovanja kontri i polukontri (UUNOK-PK) 0.80 i ukupno uspešno-neuspešnih odbrana sa čovekom više ili manje (UUNČV-ČM) 0.84. Svi navedeni parametri i rezultati pokazuju punu praktičnost, jer njihovim posmatranjem i diferenciranjem, sa najvećom mogućom sigurnošću se razdvaja pobednička od pobeđene reprezentacije na takmičenju

Keywords: rukometna igra, zonski sistemi odbrane, kombinovane odbrane, čovek više i čovek manje u odbrani, ostali tehnički parametri, evaluacija sistema takmičenja


Preuzmi PDF: POREDBENI-MULTIFAKTORSKI-TA-TE-ELEMENTI