SKLANJANJE SA LINIJE NAPADA KAO VAŽAN ČINILAC USPEŠNE ODBRANE U REALNOM AIKIDOU

Dragan Matavulj, Srđan Milosavljević, Predrag Lazarević, Nenad Trunić

Transferzalno istraživanje sprovedeno je na uzorku vežbača realnog aikidoa koji čine osobe muškog pola starosti od 30 ( 5 godina), koje treniraju tri puta nedeljno. Prilikom odabira ispitanika kriterijum je pored starosne strukture i pola, bio i stepen poznavanja tehnika realnog aikidoa, pa su u istraživanju učestvovali ispitanici koji realni aikido treniraju najmanje tri, a najviše četiri godine. Cilj istraživanja je utvrđivanje značaja sklanjanja sa linije napada kao bitnog preduslova uspešne odbrane. Predmet istraživanja predstavlja veština realni aikido koja se sastoji od kombinacija pojedinačnih tehnika. Ispitanici su u parovima kroz dogovoreni sparing realizovali tehnike blokova „dlanom šake na dole“ kao odgovor na napad udarcem nogom „pravo napred“ i blok „unutrašnjom stranom nadlaktice upolje“ kao odgovor na napad udarcem rukom „čelom pesnice pravo unapred“ uz istovremeno sklanjanje sa linije napada tehnikom kretanja „kretanje u stranu“. U sledećoj varijanti ispitanici koji su se branili od identičnog napada koristili su prethodno navedene blokove koje nisu izvodili u kombinaciji sa kretanjem već su ostali u liniji napada. Dobijeni rezultati opravdali su pretpostavku da će procenat uspešno realizovanih tehnika blokova koji prethode realizaciji kasnijih pojedinačnih tehnika u realnom aikidou (najčešće poluga) zavisiti od toga da li se onaj ko se brani sklonio sa linije napada koristeći tehniku kretanja

Keywords: linija napada, udarac, kretanje, blok, realni aikido


Preuzmi PDF: USPESNA-ODBRANA-U-REALNOM-AIKIDOU