ISHRANA SA DIJETETIKOM - PRIKAZ KNJIGE

Jelena A. Marinković

Priručnik „Ishrana sa dijetetikom kroz pitanja i odgovore“ autora dr Seada Malićevića namenjen je da bude udžbenička literatura, međutim, ovaj priručnik svojom sveobuhvatnošću i sistematičnim pristupom prevaziliazi tu svoju, prvobitno definisanu namenu. Sadržaj priručnika je izložen u formi konkretnih pitanja i odgovora na postavljena pitanja, što je koncept koji sadržaj čini prijemčivim, bilo da se priručnik koristi kao udžbenik ili kao literatura čiji je zadatak da zainteresovanom čitaocu pruži tražene informacije na brz i jednostavan način. Priručnik je napisan na 142 strane, a sadržaj je organizovan u 14 poglavlja... Ovaj priručnik, zahvaljujući temeljnom pristupu i korišćenju savremene literature, svakako je vredan izvor znanja za čitaoca koji se interesuje za pitanja ishrane. Priručnik je potpuno odgovorio svojoj primarnoj nameni da bude udžbenička literatura, ali svakako je preporuka i osobama koje žele da dobiju validne i savremene informacije iz ove oblasti.

Keywords:


Preuzmi PDF: 07 Malicevic SRPSKI