RAZLIKE U SITUACIONOJ EFIKASNOSTI GOLMANA POLUFINALA I FINALA LIGE ŠAMPIONA U ZAVISNOSTI OD ISHODA MEČA

Borko Katanić, Ana Nikolić, Predrag Ilić, Mima Stanković, Manja Vitasović

Cilj ovog istraživanja je da se na primeru utakmica polufinala i finala Lige šampiona u fudbalu na osnovu uporedne analize ispoljavanja taktičkih elemenata golmana utvrde razlike u situacionoj uspešnosti u zavisnosti od ishoda meča. Analiza je sprovedena na utakmicama polufinala i finala Lige šapiona u sezoni 2016/2017. u fudbalu. Analizirani su situacioni elementi tehnike golmana na samim golmanima, učesnicima završnice Lige šampiona. Za potrebe istraživanja formiran je posmatrački list, na osnovu prethodnih istraživanja i ličnog iskustva autora, koji je unet u aplikaciju “Dartfish EasyTag”. U posmatrački list je uneto 20 varijabli, koje su razvrstane na defanzivne i ofanzivne situacione elemente golmana. Video snimci utakmica su skinuti sa interneta, a analiza je izvršena uz pomoć prenosivog uređaja u aplikaciji “Dartfish EasyTag”. Dobijeni rezultati bili su obrađeni postupcima deskriptivne statistike - ukupna vrednost i razlika. Nakon celokupnog izvršenog istraživanja, dokazano je da broj ukupnih situacionih aktivnosti golmana nisu zavisne od ishoda meča.

Keywords: analiza igre, golman, situacioni odbrambeni elementi, fudbal


Preuzmi PDF: 06 Katanic SRPSKI