RELACIJE BRZINE I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI PRIPADNIKA SPECIJALNIH JEDINICA

Mihajlo Golubović, Saša Veličković, Anđela Đošić, Saša Pantelić

Operativne sposobnosti pripadnika vojske definisane su faktorima morfologije, funkcije, nivoa motoričkih sposobnosti, zdravlja i dr. U specijalnim brigadama, za uspešnu realizaciju dodeljenih zadataka potreban je visok nivo motoričkih sposobnosti. Najvažnije motoričke sposobnosti pripadnika specijalnih brigada su izdržljivost, snaga, koordinacija, agilnost i brzina, kao i ravnoteža, preciznost i fleksibilnost. Ovi parametri međusobno moraju biti povezani kako bi se očekivala maksimalna uspešnost. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li postoji povezanost brzine sa specifičnim motoričkim sposobnostima pripadnika specijalne brigade Vojske Republike Srbije. Uzorak su činila 74 ispitanika, pripadnici 63. padobranske brigade iz Niša. Za utvrđivanje brzine primenjeni su testovi: sprint na 10 m, 20 m i 30 m. Specifične motoričke sposobnosti procenjivane su testovima: sklekovi na tlu za 2 minuta, dizanje trupa sa tla za 2 minuta, trčanje na 3200 m, penjanje uz konopac 7 m. Za utvrđivanje povezanosti brzine i parametara specifičnih motoričkih sposobnosti primenjena je kanonička korelaciona analiza. Obrada podataka utvrđena je pomoću statističkog paketa Statistica 8.0. Nivo značajnosti bio je .05. Rezultati su pokazali da su prostori brzine i specifičnih motoričkih sposobnosti međusobno povezani sa jednim parom statistički značajnih kanoničkih faktora na nivou značajnosti od .01 (p= .000). Izolovani par kanoničkih faktora objašnjen je sa 43% zajedničkog varijabiliteta.

Keywords: motoričke sposobnosti, specijalna brigada, brzina, relacije


Preuzmi PDF: 01 Golubovic SRPSKI