ZNAČAJ SPORTSKIH I REKREATIVNIH AKTIVNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Sanela Slavković, Sabina Klbeček, Daniela Tamaš

Kvalitet života je širok koncept na koji utiču fizičko zdravlje pojedinca, psihičko stanje, stepen samostalnosti, socijalni odnosi i brojne varijable iz okruženja. Sportske i rekreativne aktivnosti mogu doprineti unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Osnovni cilj istraživanja je utvrditi značaj sportskih i rekreativnih aktivnosti za osobe sa invaliditetom. Uzorak čine 44 ispitanika, starosti od 18 do 63 (AS=34,5) godine. Ispitivane osobe se bave različitim sportovima (takmičarski i rekreativno). U istraživanju su korišćena dva upitnika: Opšti upitnik (u kom se nalaze pitanja o opštim socio-demografskim podacima, kao i pitanja o treninzima, motivima za bavljenje sportom, percepciji uticaja sporta na različite aspekte života pojedinca) i Upitnik o zdravlju (EQ-5D) koji ispituje zdravstveni status opšte populacije i osoba sa hroničnim bolestima i/ili invaliditetom. Na osnovu dobijenih rezultata uvidelo se da osobe sa invaliditetom sport percipiraju prvenstveno kao mogućnost druženja i rekreacije, a polovina ispitanika ga posmatra kao profesiju. Osobe sa invaliditetom imaju motivaciju i želju da se bave sportom i svesne su pozitivnih ishoda koji proizilaze uključivanjem u sportske i rekreativne aktivnosti. Stručna i naučna javnost bi mogla doprineti poboljšanju uslova za iste. Potrebno je otvoriti ovu temu i ukazivati na njen značaj kako bi veći broj osoba sa invaliditetom imao mogućnost da se bavi najraznovrsnijim sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Keywords: sport, osobe sa invaliditetom, zdravlje, motivacija, kvalitet života


Preuzmi PDF: 03 Slavkovic SRPSKI