RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA ATLETIČARA I KALISTENIK VEŽBAČA

Dragan Klisarić, Milan Matić

Predmet ovog istraživanja su motoričke sposobnosti atletičara i kalistenik vežbača. Cilj istraživanja je bio da se ispitaju razlike u motoričkim sposobnostima atletičara i kalistenik vežbača. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od ukupno 11 ispitanika sa područja grada Beograda: šest atletičara (grupa 1) i pet kalistenik vežbača (grupa 2). Za procenu motoričkih sposobnosti korišćeni su testovi skok udalj (SuD), troskok iz mesta (TRS), sprint 20 m, sprint 50 m (20 leteći start). Za obradu podataka korišćene su deskriptivna i komparativna statistička metoda. Rezultati istraživanja pokazali su da su atletičari bolji u ispitivanim motoričkim sposobnostima. Rezultati deskriptivne statistike pokazali su da atletičari ostvaruju bolje rezultate u svim testovima za procenu sposobnosti snage, brzine i ubrzanja. Rezultati komparativne statistike, korišćenjem t-testa za nezavisne uzorke pokazali su da je utvrđena statistički značajna razlika (p<0.05) između grupa u motoričkim sposobnostima. Pronađene razlike se mogu pripisati treningu atletičara koji je više planski, sistematičan i specifičan u odnosu na kalistenik vežbanje.

Keywords: testovi, snaga, brzina, ubrzanje


Preuzmi PDF: 02 Klisaric SRPSKI