PROBLEMI UČENJA STRANIH JEZIKA KOD STUDENATA VISOKIH ŠKOLA

Elizabeta Holt

Kada je reč o teorijama učenja jezika, sa naročitim osvrtom na učenje stranih jezika, postoji nekoliko bitnih pitanja na koje treba da se osvrnemo. U današnje vreme, u mnogim zemljama je potrebno znati barem dva jezika, maternji ili nacionalni, kao i odgovarajući strani jezik. Ne može se sumnjati u važnost poboljšanja svih jezičkih veština, a naročito u bitnost znanja drugog jezika. Ali, sticanje jezičkih veština je takođe bitan deo sholastike, kao i tema koja ima značajne socio-lingvističke, kognitivne i psihološke dimenzije. Ima još mnogo toga da se nauči o mehanizmima putem kojih pojedinci stiču drugi jezik, o tome kako odrasli, tj. studenti visokih škola uče, kao i o najefikasnijim strategijama i pristupima. Jedan od načina da to naučimo jeste da damo pregled najčešćih problema koji postoje na časovima engleskog jezika na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu.

Keywords: : učenje jezika, strani jezici, sticanje drugog jezika, motivisanost, uobičajeni problemi.


Preuzmi PDF: PROBLEMI-UCENJA-STRANIH-JEZIKA