ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I POTROŠAČA U FUNKCIJI SPORTSKOG MARKETINGA

Sretenka L. Dugalić

U okviru sportske teorije razvila se ideja da se osnovom za sticanje konkurentske prednosti u sportu smatraju: obuka i obrazovanje, infrastruktura i istraživanje. S obzirom da istraživanja u srpskoj sportskoj praksi (kako fundamentalna tako i ona aplikativna), nisu česta, ili su ona vođena parcijalnim interesima, cilj je da se u radu osvetle neki aspekti (pre svega marketinški) ove složene problematike, od koje značajno zavisi formulisanje strategija u sportu. Sponzorstvo u sportu dobija na značaju poslednjih decenija kao jedna od finansijskih strategija sportskih organizacija u pribavljanju eksternih izvora za pokretanje sportskog događaja s jedne strane, i promotivnih strategija kompanija koje traže jeftinije, a efikasne metode oglašavanja, s druge strane. Traženje dodirnih tačaka između proizvoda kompanija sponzora i karakteristika potrošača koji na sportska borilišta dolaze u formi publike, treba da se odvija kroz iscrpno i sistematično istraživanje tržišta i ponašanja potrošača. Ovi podaci su neophodni sportskim organizacijama za kreiranje marketinških strategija i održavanje tržišnih segmenata, a kompanijama potencijalnim sponzorima, kod definisanja tačke ulaska u poslovnu saradnju. Sportske organizacije i kompanije kao potencijalni sponzori, sistemskim i kontinuiranim istraživanjima potrošača kreiraju bazu podataka u cilju da svoje ciljne segmente u uslovima visoke konkurentnosti pridobiju, opsluže i zadrže ih u okvirima projektovanih vrednosti.

Keywords: istraživanje sportskog tržišta, ponašanje sportskih potrošača, faktori u procesu učenja i percipiranja, marketinška strategija sportske organizacije


Preuzmi PDF: ISTRAZIVANJE-TRZISTA-I-POTROSACA