AGRESIVNOST I ANKSIOZNOST KAO PREDIKTORI PREFERENCIJE STILA RUKOVOĐENjA

Aleksandar Milojevic, Emilija Markovic, Petar Mitic

Rukovođenje predstavlja aktivnost koja je od izuzetnog značaja za efikasnost izvođenja u bilo kojoj oblasti, pa i u sportu. Različiti pristupi ističu različite stilove rukovođenja, ali u osnovi postoje tri stila koja je definisao Likert: autokratski, demokratski i liberalni stil rukovođenja. Kontigencijski pristup ističe značaj situacionih faktora za izbor optimalnog stila rukovođenja. Preferencije stila rukovođenja zavise od većeg broja faktora, ali jedan od veoma značajnih jesu osobine ličnosti. Za potrebe ovog istraživanja odabrane su osobine agresivnost i anksioznost koje predstavljaju crte ličnosti koje su od velikog značaja za uspešnost sportista. Ove crte su korelirane sa preferencijom autokratskog, demokratskog i integrativno-situacionog stila rukovođenja. Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku od 48 ispitanika. Rezultati istraživanja pokazuju povezanost agresivnosti sa preferencijom autokratskog i anksioznosti sa preferencijom demokratskog stila rukovođenja.

Keywords: agresivnost, anksioznost, stilovi rukovođenja


Preuzmi PDF: AGRESIVNOST-I-ANKSIOZNOST