UPOTREBA UMA PRI REPROGRAMIRANJU GRANICA MIŠIĆNE SILE U PROCESU STVARANJA ŠAMPIONA

Miloš Milošević, Miloš Mudrić, Radomir Mudrić, Milenko Milošević

U radu je prikazano korišćenje uma u reprogramiranju granica mišićne sile na primeru učenja reverzibilne kontrakcije u procesu stvaranja šampiona u različitim sportovima. Naime, u velikom broju sportova (karate, boks, rukomet, odbojka, košarka, fudbal, ragbi, vaterpolo, tenis, bejzbol, itd) osnovna kretanja (udarci, bacanja, šutevi, servisi, smečevi, trčanja sa promenom smera i pravca kretanja, skokovi, doskoci, saskok odskoci, ubrzanja trčanja iz mesta ili posle promene smera kretanja, sprintevi sa iz bez promene pravca i smera kretanja...) se realizuju u reverzibilnom režimu rada mišića (smenjivanjem ekscentrične i koncetrične kontrakcije), često u uslovima velikih količina mlečne kiseline, zamora i mogućnosti povređivanja zglobova i mišića, u vremenskim intervalima od 80 do 170 ms. Da bi rečena kretanja imala šampionske odlike u njihovoj totalnoj, vrhunskoj samoaktuelizaciji na takmičenjima, reverzibilna kontrakcija treba da što kraće traje uz velike količine generisane sile. Uvećanje sile i skraćenja vremena reverzibilne kontrakcije predstavlja rezultat inhibicije Renshawih interneurona, inhibicije refleksa Golgijevih organa, porasta refleksa na istezanje, skraćenja vremena smenjivosti ekscentrične i koncetrične kontrakcije, povećanja brzine i sinhronizacije uključivanja motornih jedinica, poboljšanja unutar i međumišićne koordinacije, odnosno reprogramiranja granica sile motornih jedinica, što pretpostavlja povećan i konsekutivni priliv inpulsa i promenu obrasca regrutovanja motornih jedinica. S obzirom na to da reverzibilna kontrakcija predstavlja integralni deo mnogih sportskih pokreta, da je jako složena i da je uslov za šampionska postignuća, ona se mora posebno učiti i trenirati uz različitu upotrebu uma. Shodno tome, osnovni cilj rada je prikaz metodologije korišćenja uma u reprogramiranju granica mišićne sile, na primeru učenja reverzibilne kontrakcije, kroz edukaciju i intelektualizaciju trenažnog procesa, zatim kroz linkovanje čulnog i kinestetičkog koda, vizuelizaciju trenažnog i takmičarskog procesa i kroz upravljanje realizacijom i efekatima treninga i takmičenja.

Keywords: šampionski um, reverzibilna kontrakcija, vizuelizacija, intelektualizacija trenažnog procesa, linkovanje čulnog i kinestetičkog koda


Preuzmi PDF: UPOTREBA-UMA-PRI-REPROGRAMIRANJU