ZNAČAJ DIGITALNOG MARKETINGA U VELIKIM SPORTSKIM TAKMIČENJIMA (NA PRIMERU SP U KOŠARCI 2019 I AMG PLATFORME)

Ivana Markov Čikić, Slaviša Veselinović

Na primeru velikog sportskog takmičenja kakvo je SP u košarci 2019. godine možemo jasno videti koliko bi sport, kao posebno dinamična društvena oblast, mogao da nađe uporište u onlajn medijima kao što su platforme Adria Media Grupe zahvaljujući privrednim kompanijama poput Rode koje su postale deo doživljaja velikog sportskog takmičenja i na taj način ostvarile poseban odnos sa potrošačima. Reklama Rode bila je prisutna za 16 dana, 768 sati ili 3.987.456,000 sekundi što je brojka koju je nezamislivo ostvariti na klasičnim medijima poput televizija sa nacionalnom frekvencijom. Osim pomenutog kvantitativnog benefita bitno je pomenuti da su i odnosi sa potrošačima Rode, odnosno publikom SP 2019 i medijskom AMG internet publikom i kvalitativno unapređeni jer na virtuelnom tržištu potrošač postaje kreator ponude i od samog početka usmerava obeležja onoga što će kupiti.

Keywords: Digitalni marketing, sportska takmičenja, privredni subjekti, onlajn mediji


Preuzmi PDF: 07 Markov Cikic SRPSKI