RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU KARATISTA TAKMIČARA I REKREATIVACA ADOLESCENTSKOG UZRASTA

Miloš Grubješić, Ognjen Stanković

Motoričke sposobnosti kao osobine koje učestvuju u rešavanju motoričkih zadataka nisu podjednako razvijene kod svakog pojedinca bilo da je on sportista, rekreativac ili se ne bavi fizičkom aktivnošću. Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde razlike u motoričkim sposobnostima adolescenata koji se bave karateom, ali različitim obimom i intenzitetom. Uzorak ispitanika je činilo 30 karatista uzrasta 14 i 15 godina, podeljenih u dve grupe po 15. Za procenu motoričkih sposobnosti primenjena je baterija od sedam testova. U statističkoj obradi podataka primenjena je deskriptivna statistička analiza i Mann Whitney U test kako bi se utvrdila razlika između grupa na nivou statističke značajnosti p<0.05. Istraživanje je pokazalo da su karatisti takmičari ostvarili bolje rezultate u testovima brzine, eksplozivnosti, repetativne snage, izdržljivosti, brzine i agilnosti. Statistički značajne razlike u ovim testovima su bile očekivane s obzirom da su takmičari više vremena posvećivali treninzima snage, eksplozivnosti i izdržljivosti. Kod testova gipkosti i ravnoteže nije bilo statistički značajnih razlika što se donekle i očekivalo zbog prirode sporta kojim se ispitanici bave.

Keywords: motoričke sposobnosti, karatisti, takmičari, rekreativci


Preuzmi PDF: 04 Grubjesic SRPSKI