POVEZANOST ANTROPOMETRIJSKIH POKAZATELJA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Veljko Vukićević, Nikola Lukić, Stanko Zečević

Sprovedeno istraživanje imalo je za cilj utvrđivanje povezanosti manifestnih varijabli motoričkih sposobnosti sa indeksom telesne mase kod učenika osnovne škole uzrasta 9 do 12 godina. Istraživanje je bilo transverzalnog karaktera, odnosno sprovedeno je samo jedno merenje na ovoj populaciji učenika. Uzorak su sačinjavali učenici trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda, muškog pola iz osnovne škole ”Svetozar Miletić“ u Vrbasu, ukupno 95 ispitanika. U cilju utvrđivanja povezanosti sistema prediktorskih varijabli na kriterijumsku varijablu, kao i pojedinačnog doprinosa prediktora definisanju kriterijskih varijabli, primenjena je linearna regresiona analiza. Dobijeni rezultati pokazuju da postoji statistički zanačajna povezanost kod učenika 3. razreda u varijablama duboki pretklon trupa i vis u zgibu sa indeksom telesne mase, ne postoji statistički značajna povezanost manifestnih varijabli motoričkih sposobnosti sa indeksom telesne mase kod učenika 4. i 5. razreda. Kod učenika 6. razreda postoji statistički značajna povezanost varijabli pregibi trupa za 30 s i trčanje 30 m niski start sa indeksom telesne mase.

Keywords: osnovna škola, učenici, fizičko vaspitanje, indeks telesne mase


Preuzmi PDF: 01 Vukicevic SRPSKI