POVEZANOST REZULTATA TESTOVA EKSPLOZIVNE SNAGE I BRZINE KOD MLADIH FUDBALERA

Petar Bubnjević, Veljko Vukićević, Nikola Lukić, Velimir Miličković

Predmet ovog istraživanja su motoričke sposobnosti dece predškolskog, mlađeg školskog i srednjeg školskog uzrasta koja treniraju fudbal. Cilj istraživanja je bio da se ustanovi nivo korelacije posmatranih testova u različitim uzrasnim kategorijama, kao i uticaj morfoloških karakteristika na rezultate motoričkih testova kod ispitanika različitog uzrasta. Za procenu morfoloških karakteristika: telesna visina i telesna masa, te tri varijable za procenu motoričkih sposobnosti: taping nogom za 15 sekundi, skok u dalj iz mesta i trčanje na 30 metara. U ovom radu sprovedeno je transferzalno istraživanje na uzorku od 40 dečaka predškolskog, mlađeg školskog i sredjneg školskog uzrasta, starosti od 6 do 13 godina, koji aktivno treniraju fudbal u školi fudbala “Jedinstvo” iz Gospođinaca. Trenažno iskustvo ispitanika se kreće u rasponu od 6 meseci do 5 godina. Dobijeni rezultati istraživanja u predškolskom uzrastu pokazali su da ne postoji statistički značajna povezanost između testova eksplozivne snage i brzine, dok je u mlađem školskom uzrastu ustanovljena statistički značajna povezanost koja je prilično visoka, a u srednjem školskom uzrastu povezanost je najveća. Dobijenim rezultatima je potvrđeno da se nivo povezanosti između motoričkih testova menja u zavisnosti od uzrasta ispitanika. Ustanovljeno jeda telesnavisina i telesnamasa imaju statistički značajan uticaj na rezultate testova Skok u dalj iz mesta i Sprint na 30 metara samo u srednjem školskom uzrastu. Ovakav vid statistički značajnog uticaja telesne visine i telesne mase na rezultate motoričkih testova nije zabeležen u predškolskom i mlađem školskom uzrastu.

Keywords: motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike, mladi fudbaleri


Preuzmi PDF: 03 Bubnjevic SRPSKI