TEHNIKE BLOKOVA RUKAMA U TRADICIONALNOM I SAVREMENOM SPORTSKOM KARATEU

Duško Sopčić, Jugoslav Janevski, Radomir Mudrić, Srđan Milosavljević

Rad ukazuje na mesto i ulogu tehnika blokova u tradicionalnom i sa¬vremenom sportskom karateu. Realizicije blokova u tradicionalnom karateu i u savremenom sportskom karateu suštinski se razlikuju, a ovaj rad se upravo ba¬vi apostrofiranjem tih razlika. Razlike se dubljom analizom uočavaju ne samo u tehnici izvođenja, već i u metodici obuke. Shvatanje suštinskih razlika prilikom realizacije blokova sa jedne strane u tradicionalnom karateu, a sa druge strane u savremenom sportskom karateu, može biti od presudne važnosti kada je u pitanju postizanje maksimalnih sportskih rezultata, pogotovu kod vrhunskih takmičara. Shvatanje tehničkih različitosti primene blokova u tradicionalnom i savremenom sportskom karateu od suštinske je važnosti prilikom pripreme takmičara u savre¬menom sportskom karateu, pri čemu se konkretno misli na borbe. Odbacivanje ovde navedene činjenice sasvim sigurno bi uticalo na odsustvo sportskih rezultata kada su u pitanju borbe u savremenom sportskom karateu.

Keywords: blok, karate, tradicionalni karate, savremeni karate, sportski karate


Preuzmi PDF: 07 Sopcic SRPSKI