STAVOVI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE PREMA NASTAVNIKU FIZIČKOG VASPITANJA

Velimir Miličković, Veljko Vukićević, Stanko Zečević, Slobodan Vignjević

Cilj istraživanja je bio utvrđivanje faktorske strukture skale procene Upitnika stavova prema nastavniku fizičkog vaspitanja (USF), kao i utvrđivanje postojanja polnih, uzrasnih i razlika prema tome da li učenici treniraju neki sport izvan škole ili ne, a u pogledu stavova prema različitim kompetencijama nastavnika fizičkog vaspitanja. Na uzorku od 119 učenika oba pola, od petog do osmog razreda osnovne škole, primenjena je skala procene USF, nastala po ugledu na postojeće instrumente za procenu stavova učenika prema fizičkom vaspitanju i nastavniku fizičkog vaspitanja. Faktorska struktura utvrđena je primenom faktorske analize. Rezultati ANOVE za polne razlike ukazuju na to da ne postoje statistički značajne razlike u stavovima učenika i učenica prema kompetencijama nastavnika fizičkog vaspitanja. Rezultati ANOVE za razlike između učenika koji treniraju i onih koji ne treniraju neki sport, ukazuju na to da postoje statistički značajne razlike između ovih grupa ispitanika na faktoru socio-emocionalne kompetencije nastavnika u smeru da su učenici koji treniraju neki sport naklonjeniji socio-emocionalnim kompetencijama nastavnika. Rezultati ANOVE za uzrasne 6 razlike ukazuju na to da postoje statistički značajne razlike između mlađih i starijih učenika, na oba faktora, u smeru da su mlađi učenici naklonjeniji i socio-emocionalnim i profesionalnim kompetencijama nastavnika fizičkog vaspitanja. Stavovi prema nastavniku daju vredne informacije o tome šta učenici misle i osećaju prema njemu, te se tako stvaraju adekvatni uslovi za izvođenje promena i unapređenje nastave i odnosa sa učenicima.

Keywords: stavovi učenika, nastavnik fizičkog vaspitanja, kompetencije


Preuzmi PDF: 01 Vukicevic SRPSKI