POVREDE U ŽENSKOM FUDBALU SISTEMATSKO PREGLEDNO ISTRAŽIVANJE

Mima Stanković

Ženski fudbal teži da postane najpopularniji kolektivni ženski sport, baš kao što je to slučaj i sa muškim fudbalom. Ženski fudbal u Republici Srbiji je praktično u začetku, mada u poslednje vreme postoji sve veća zainteresovanost devojčica za ovaj sport. Najčešće povrede u ženskom fudbalu su, kao i u muškom, povrede donjih ekstremiteta (65%), od čega su najučestalije povrede kolena i skočnog zgloba (Junge & Dvorak, 2007). U ovom preglednom istraživanju analizirano je 14 radova, napisanih u periodu od 2000. do 2018. godine. Kod povrede kolena najčešće se radi o rupturi prednjeg ukrštenog ligamenta. Većina povreda nastaje tokom treninga, kao i bez kontakta sa drugim igračem. Kada je vremenski period u pitanju povrede su najčešće na početku i na kraju sezone. Na početku iz razloga što su igrači neaktivni u prelaznom periodu, a na kraju zbog neadekvatnog planiranja i programiranja trenažnog procesa i sportske forme. Igrači koji su tehnički bolje obučeni i tokom utakmice imaju veći posed lopte su podložniji povredama od ostalih igrača. Jako je bitno da se trenažni procesi adekvatno i stručno sprovode od strane trenera i sportskih stručnjaka. Programi za prevenciju povreda smanjuju broj povreda, ali ne mogu u potpunosti da otklone mogućnost nastajanja povreda.

Keywords: najučestalije povrede, ženski fudbal, povrede kolena, prednji ukršteni ligament


Preuzmi PDF: 04 Stankovic SRPSKI