ANALIZA POZICIJE I MARKETINŠKIH POTENCIJALA CROSSFIT PROGRAMA

Nenad Perić

CrossFit je prepoznat kao jedan od najbrže rastućih programa trenin¬ga na svetu. Usled svoje nezahtevnosti, širine obuhvata i suštinski jednostavne primenljivosti u prethodnih desetak godina je registrovan veliki broj vežbača i klubova koji ga praktikuju širom sveta. Njegov jednostavan i razumljiv koncept je omogućio stvaranje velikog socijalnog kapitala - velikog broja vežbača, instruk¬tora i klubova koji su, takođe, vid promocije programa. Pored toga što je postao kategorija za sebe, CrossFit je izrastao i u posebnu kulturu, a temelji ovog progra¬ma su funkcionalnost i potreba ljudi za vežbanjem i zdravim životom. Usled broja ljudi koji praktikuju ovaj program, petocifrenog broja CrossFit klubova širom sveta i njegove velike i kontinuirane medijske prisutnosti, može se reći da je CrossFit po¬stao globalni sportski pokret koji se konstantno razvija i ima ogroman marketinški potencijal.CrossFit je jedan od najboljih primera da su jednostavne stvari i ideje obično i najdelotvornije u bilo kojoj grani, pa tako i sportskoj industriji.

Keywords: CrossFit, vežbanje, vežbač, program, potencijal, jednostavnost


Preuzmi PDF: 06 Peric SRPSKI