FIBROMIALGIČNI SINDROM - NOVINE U SHVATANJU

Desanka Filipović, Kristina Vukušić, Ivana Topalović, Snežana Milićev

Fibromijalgija i hronični mišićni bol (CMB) su oba klinička stanja sa simptomom mišićnog bola. Bol u fibromijalgičnom sindromu je (FMS) široko rasprostranjen bilateralan mišićni bol. Na sadašnjem nivou ne postoji terapija za FMS, mada postoje mnogi korisni tretmani. Pacijenti sa FMS imaju više nego samo mišićni bol koji je hipersenzitivan. Takođe, mnogi pacijenti imaju intersticijalni edem, kao difuzni otok. Uprkos rigidnim dijetama i diureticima, pacijenti dobijaju na težini i imaju periodične otoke ekstremiteta. Neuromišićni električni stimulator pomaže u kontroli edema, kao i specifična limfna drenaža. Hronični zamor je čest simptom FMS i pacijenti često pate i od mnogih uporednih bolesti koje su često sastavni deo FMS i pogoršavajući faktori toka bolesti. Ključna stvar u tretmanu miofascijalnog bola je identifikacija ovih uporednih medicinskih problema koji zahtevaju potpun tretman. Ograničenje pokreta je sastavni deo CMB. Pacijenti FMS imaju ograničene pokrete u sklopu generalizovane mišićne slabosti. Opšta hipersenzitivnost na bol ima karakteristike alodnije (osećaj bola na nebolne stimuluse), koja je karakteristika FMS. Kod sportista se često sreće MFB kao problem iscrpljenosti mišića u preambicioznim i predimenzioniranim treninzima i takmičenjima. Ovaj bol nema karakteristike bola FMS. Neophodno je da lekari i fizioterapeuti u praksi adekvatno prepoznaju, razumeju i tretiraju stanje FMS po kriterijumima Kopenhagenske konferencije.

Keywords: fibromijalgija, hronični mišićni bol, bazična supstanca, hijaluronska kiselina, 18 tipičnih bolnih tačaka


Preuzmi PDF: FIBROMIALGICNI-SINDROM