POVEZANOST ANTROPOMORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I RAVNOTEŽE DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Predrag Lazarević, Srđan Milosavljević

Motorne sposobnosti, kao što je ravnoteža, predstavljaju kretne sposobnosti koje pomažu rešavanju motoričkih zadataka. Njihov razvoj se ispoljava kroz genetski program individualnog razvijanja organizma i socijalno-ekološke adaptacije. Cilj istraživanja je bio da se proveri povezanost antropomorfoloških karakteristika sa ravnotežom kod mlađeg školskog uzrasta. Uzorak je obuhvatio 150 ispitanika dece starosti devet i deset godina, od kojih je 49,33% bilo muškog, a 50,67% ženskog pola. Rezultati merenja analizirani su deskriptivnom i korelacionom statističkom metodom uz korišćenje Pirsonovog koeficijenta korelacije. Rezultati istraživanja pokazuju pozitivnu zavisnost Flamingo testa za procenu ravnoteže na dominantnoj i nedominantnoj nozi zatvorenih očiju od telesne mase i indeksa telesne mase. Sa istim testom pozitivnu korelaciju su pokazale i vrednosti merenja obima struka, grudi i potkolenice, ali i obim podlaktice sa Roda testom na dominantnoj nozi zatvorenih očiju. Procenat vode negativno korelira sa testom na niskoj gredi nedominantnom nogom zatvorenih očiju (-0,197*), dok procenat mišićne mase korelira sa istim testom nedominantnom nogom zatvorenih očiju (0,209*). Rezultati u ovom istraživanju su saglasni sa podacima drugih autora, ali i ukazuju na zavisnost ravnoteže od vidnog analizatora ili od vestibularnog aparata. Mogućnost većeg angažovanja na nastavi fizičkog vaspitanja, obuci i usavršavanju osnovnih motoričkih radnji u ravnotežnim položajima bez vizuelne kontrole, može pomoći razvoju ravnoteže uopšte.

Keywords: mlađi školski uzrast, motoričke sposobnosti, ravnoteža.


Preuzmi PDF: DECA-MLADJEG-SKOLSKOG-UZRASTA