SPORT, MEDIJI I DIGITALIZACIJA

Sretenka Dugalić

Digitalizacija zahvata sve oblasti društva, a posebno sport. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja i analize digitalnih medija, sa posebnim osvrtom na raznolikost njihove primene (analiza, prenos sportskog događaja, promocija...). Digitalni mediji su značajno unapredili sport, pre svega putem prenosa sportsko-medijskih događaja i pripreme i realizacije treninga. Ali ovi procesi se odvijaju dvosmerno: sport i njegove potrebe traže da se istraže i unaprede savremeni sistemi emitovanja i načini prenosa slike i zvuka, kako bi se gledaocima isporučilo neponovljivo iskustvo. Činjenica da su sport i njegove potrebe u žiži interesovanja najšireg auditorijuma, stvara od sporta poseban medij. U svetu se dnevno prenosi veoma mnogo sportskih događaja. Ukoliko prenos ne bude isporučen na tehnološki superioran način (digitalno – zbog oštrine slike, zaustavljanja akcije, VAR tehnologija...), sportski događaji bi bili zasenjeni drugim atrakcijama. Osim kod treninga i prenosa sportskih događaja, digitalni mediji se još koriste za praćenje bezbednosti u sportskim objektima (video-nadzor), a to jača konkurentnost sistema emitovanja i medija i potrebu za kreiranjem sopstvenih digitalnih platformi.

Keywords: digitalni mediji; sportsko-digitalni marketing; digitalni prenos sportskog događaja; digitalizacija praćenja sportskog treninga; društvene mreže


Preuzmi PDF: SPORT-MEDIJI-I-DIGITALIZACIJA