ANALIZA KARATE TEHNIKA KOJE SE IZVODE RUKAMA

Radomir Mudrić, Velizar Ranković

Rad tretira problematiku tehnika karatea koje se izvode rukama, prevashodno tehnike udaraca rukama. Ove tehnike opisuju i predstavljaju suštinu, kako nekadašnje veštine samoodbrane tako i današnjeg sportskog karatea. Bez obzira u kom metodološkom i prakseološkom sistemu se ove tehnike uče i primenjuju, sa otvorenom šakom ili pesnicom i sa velikim brojem udarnih površina u primeni, one su veoma atraktivne i igraju važnu i značajnu ulogu. Moć koja se iskazuje u primeni ovih tehnika, koje se izvode golim rukama, fascinantna je, posebno u demonstraciji veštine (prilikom lomljenja raznih predmeta), dok su u sportskoj karate borbi veoma upotrebljive i imaju dominantnu ulogu u poentiranju i bodovanju. U radu su ove tehnike analizirane iz metodskog, biomehaničkog i tehničko- taktičkog ugla, sa prikazom rezultata naučnih istraživanja koji govore o njihovim vremenskim karakteristikama i procesima koji ih opisuju i afirmišu. Kao strukturalne elemenate napada, koji u savremenoj sportskoj karate borbi imaju dominantnu ulogu. Prikazane tehnike su ilustrovane adekvatnim crtežima, shemama i tabelama

Keywords: tehnika, samoodbrana, karate sport, struktura, napad


Preuzmi PDF: ANALIZA KARATE TEHNIKA