NOVE METODE U SPORTSKOJ DIJAGNOSTICI: METOD ASOCIJACIJE BOJAMA

Marijana Mladenović

U klasičnoj psihološkoj dijagnostici u sportu, postoji mogućnost, da pod uticajem različitih vrsta očekivanja i ličnih aspiracija, sportisti daju racionalno korigovane i socijalno poželjne odgovore. U predtakmičarskim situacijama, vrlo često nije reč o svesnoj nameri da se manipuliše svojim odgovorima, već nemogućnosti svesnog uvida u realno psihičko stanje za takmičenje. S obzirom da psihičko stanje pred takmičenje može da bude jedan od faktora koji značajno doprinose postignuću, vrlo je važna mogućnost što tačnije dijagnostike predtakmičarskog psihičkog stanja. Metod asocijacija bojama (Color association method), nastao od Lišerovog testa boja, ukazuje na nove perspektive psihološke dijagnostike u sportu

Keywords: motivacija, emocije, nivo aktivacije, asocijacije, boje


Preuzmi PDF: METOD ASOCIJACIJE BOJAMA