ORGANIZACIJA I ZNAČAJ MEDICINSKE SLUŽBE U FUDBALSKOM KLUBU

Sead Malićević, Lana Krzman

Nivo organizacije medicinske službe u fudbalskom klubu zavisi uglavnom od finansijske situacije i razumevanja kakvu ulogu medicina može da odigra u savremenom vrhunskom fudbalu. Fudbalski klubovi mogu da svu medicinsku problematiku prepuste jednom fizioterapeutu kome je na raspolaganju minimum opreme i sredstava, ali i da medicinska služba bude preterano opremljena i brojna, kako je u najvećim i najbogatijim klubovima. Na optimalnom nivou, medicinska služba ima jednog ili dva doktora medicine, dva do četiri fizioterapeuta i masera, opremljena je svim potrebnim sredstvima za prevenciju i lečenje oboljenja i povreda i ima dobre odnose sa relevantnim zdravstvenim službama u okruženju koje se angažuju u slučaju potrebe. Medicinska služba se u svakodnevnom radu suočava sa brojnim teškoćama koje potiču iz tehničkog i ljudskog resursa, profesionalnih ili međuljudskih odnosa, pravnih i etičkih pitanja i drugih oblasti. Pošto je u funkcionisanju izložena oku celokupne javnosti, a deo veoma raznolikog, multidisciplinarnog i nemedicinskog sistema, organizacija i upravljanje medicinskom službom predstavlja veoma kompleksan zadatak i veliki izazov

Keywords: medicinska služba, fudbal, organizacija


Preuzmi PDF: MEDICINSKA SLUZBA