SPONZORSTVO KAO INSTRUMENT MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE (SA PRIMERIMA IZ OBLASTI SPORTA)

Ana Krstić, Biljana Đurđević

Sponzorstvo predstavlja poslovni odnos između organizacije koja obezbeđuje sredstva, resurse ili usluge, i pojedinaca, događaja ili organizacije, koji zauzvrat nude određena prava i asocijacije koje mogu da se iskoriste u komercijalne svrhe. Najčešće se sponzorišu: sportski, umetnički i muzički događaji, društveno korisne aktivnosti, timovi, takmičenja, pojedine ličnosti, sajmovi, izložbe, razni obrazovni, zdravstveni i socijalni programi. Mediji poklanjaju veliku pažnju sponzorisanim događajima, pa je stoga ono veoma korisno za jačanje brenda i stvaranje publiciteta, kao i za kreiranje imidža i reputacije organizacije-sponzora kao društveno odgovornog subjekta. Sponzorstvo obezbeđuje publicitet organizacije u medijima i, u slučaju velikih događaja, medijsku pažnju na globalnom nivou. Stoga je ulaganje u sponzorstvo u neprestanom porastu. Sponzorstvo predstavlja efektivno oruđe marketinške komunikacije, koje omogućava ispunjenje jednog od njenih najznačajnijih ciljeva: da određena poruka u pravom trenutku stigne do tačno određene ciljne grupe. Sponzorstvo je najdelotvornije kada se integriše i koristi u sinergiji sa ostalim instrumentima marketinške komunikacije

Keywords: sponzorstvo, oglašavanje, odnosi s javnošću, marketinške komunikacije, sportski marketing, sport


Preuzmi PDF: SPONZORSTVO