BEZBEDONOSNO OBEZBEĐENJE SPORTSKIH TAKMIČENJA

Radovan Ilić, Branko Bošković, Marjan Mirčevski

Održavanje sportskih takmičenja menja perspektivu sporta, podiže njegov kvalitet i pokreće kapacitete menadžmenta. Na sportskim takmičenjima treba da se valorizuju sve pozitivne vrednosti, društveno prihvatljive norme i kulturni oblici ponašanja koji su izgrađivani kroz dugu istoriju sporta. Međutim, razni oblici nedoličnog ponašanja i nasilja na sportskim borilištima toliko su prisutni i rasprostranjeni, da prete da postanu konstantna prateća pojava. Sve to proizvodi posebne rizike za bezbednosno obezbeđenje takmičenja i nameće veliku odgovornost menadžerima u planiranju, pripremi i izvođenju takmičenja. Organizatori sportskih takmičenja imaju obavezu da usklade svoja akta sa zakonom, čime je uspostavljen institucionalni okvir rada koji ne obuhvata samo organe i organizacije državne uprave, već i sportske organizacije, službe privatne bezbednosti i redarsku službu, kojima su zakonom poverena određena ovlašćenja, u cilju prevencije i sprečavanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim takmičenjima. U ovom radu se ukazuje na bezbednosne rizike u organizaciji sportskih takmičenja s jedne, i pravne i druge mogućnosti i mehanizme za njihovu prevenciju i suzbijanje, s druge strane

Keywords: sportsko takmičenje, bezbednosni rizici sportskog takmičenja, sadržaji i mere bezbednosnog obezbeđenja sportskih takmičenja


Preuzmi PDF: SPORTSKO TAKMICENJE